@book {dswarm-98-MTMzNTQxOTQ3MA,
author = { Szydłowscy, Elżbieta Muzeum Górnośląskie w Bytomiu },
title = { Pradzieje Górnego Śla̜ska przewodnik po wystawie },
keywords = { Geschichte },
year = {1963},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-98-MTMzNTQxOTQ3MA/ }
}
Download citation