@misc {dswarm-68-MTg2ODE4ODkzMA,
author = { Hunink, Vincent },
title = { Van faunen en barbaarse taal . Het Griekse begin van de Romeinse literatuur },
isbn = {0165-8158},
keywords = { Klassische Archäologie , Geschichte },
year = {2011},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-68-MTg2ODE4ODkzMA/ }
}
Download citation