%0 Book
%T Protestantse kerken hun pracht en kracht
%A Steensma, Regnerus
%A Kroesen, Justin E. A.
%@ 9789056152949
%@ 9056152947
%K Kerkinterieurs
%K Protestantisme
%K Niederlande
%K Kirchenbau
%K Protestantismus
%K Architektur
%K Ausstattung
%K Nederland
%D 2013
%X Met lit. opg., reg
%X Uitg. in samenw. met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg., reg
%X Kunsthistorisch overzicht van de inrichting van protestantse kerkgebouwen in Nederland
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-65-NzUxOTc0NTg3/
Download citation