%0 Book
%T Ode aan de oude Groninger kerken
%A Es, Eelco van
%A Kroesen, Justin E. A.
%A Vos, Marjoleine de
%A Scheeringa, Bo
%A Ernst, Jim
%@ 9789050481991
%@ 905048199X
%K Ausstattung
%K Architektur
%K Kirchenbau
%K Groningen
%K Bildband
%K Geschichte
%D 2019
%X Auteursverantwoording op rug: Marjoleine de Vos & Justin Kroesen
%X Uitgave op initiatief en in opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken ter gelegenheid van de viering van haar vijftigjarig bestaan
%X De eerste vijftig exeplaren werden genummerd en gesigneerd door de auteurs en fotografen, en opgeborgen in een luxe overslagdoos
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwNDYwODY4ODc/
Download citation