%0 Book
%T Codices deperditi średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej
%A Kaliszuk, Jerzy
%@ 9788387843441
%K Katalog
%D 2016
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwNDQ1MjQ5NTE/
Download citation