@book {dswarm-1337-QlYwNDQ1MjQ5NTE,
author = { Kaliszuk, Jerzy },
title = { Codices deperditi średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej },
isbn = {9788387843441},
keywords = { Katalog },
year = {2016},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwNDQ1MjQ5NTE/ }
}
Download citation