@book {dswarm-1337-QlYwNDEyMTYyMDE,
author = { Steensma, Regnerus Kroesen, Justin E. A. },
title = { Protestantse kerken hun pracht en kracht },
isbn = {9789056152949},
isbn = {9056152947},
keywords = { Protestantismus , Kerkinterieurs , Protestantisme / Nederland , Kirchenbau , Architektur , Ausstattung , Niederlande , Geschichte 1600-2000 },
year = {2013},
abstract = {Uitg. in samenw. met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg., reg},
abstract = {Kunsthistorisch overzicht van de inrichting van protestantse kerkgebouwen in Nederland},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwNDEyMTYyMDE/ }
}
Download citation