%0 Book
%T Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym
%A Mączeński, Zdzisław
%@ 8321339662
%K Architektur
%D 1997
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwMzc2MzIxMzM/
Download citation