@book {dswarm-1337-QlYwMzc2MzIxMzM,
author = { Mączeński, Zdzisław },
title = { Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym },
isbn = {8321339662},
keywords = { Architektur },
year = {1997},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwMzc2MzIxMzM/ }
}
Download citation