@book {dswarm-1337-QlYwMzc1NTkwMTc,
author = { Tobolczyk, Marta },
title = { Narodziny architektury wstęp do ontogenezy architektury },
isbn = {8301131799},
keywords = { Architektur },
year = {2000},
abstract = {Zsfassung in engl. Sprache m.d.T.: The birth of architecture},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-1337-QlYwMzc1NTkwMTc/ }
}
Download citation