• Titel: Modus: Prace z historii sztuki / Band 18
  • Urheber: Pajor, Piotr [ Autor/In ] ; Demchuk, Stefaniia [ Autor/In ] ; Getka-Kenig, Mikołaj [ Autor/In ] ; Wójcik, Agata [ Autor/In ] ; Styrna, Natasza [ Autor/In ] ; Betlej, Andrzej [ Autor/In ] ; Dworzak, Agata [ Autor/In ]
  • Erschienen: 2018
  • Erscheinungsverlauf: [Keine Angabe zum Erscheinungsverlauf verfügbar]
  • Enthalten in:
  • Zählung: 18
  • Sprache: Polnisch
  • Beschreibung: Durchsuchbare Volltexte aus den DFG-Projekten Digitalisierung und Erschließung illustrierter Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und Die europäische Perspektive: Digitalisierung und Erschließung ausländischer Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Heidelberg.
  • Inhalt: Modus<br> Band 18; 2018<br> Umschlag<br> Titelblatt<br> Spis treści / Table of Contents<br> Pajor, Piotr: Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu<br> Demchuk, Stefaniia: Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the eucharistic controversy of the early Reformation<br> Getka-Kenig, Mikołaj: Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim<br> Wójcik, Agata: „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”: Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana<br> Styrna, Natasza: Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera<br> Betlej, Andrzej; Dworzak, Agata: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego<br> Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017<br> Informacje o Autorach / About the Authors<br> Umschlag
  • Medientyp: Zeitschrift
  • Datenquelle: Volltexte aus Illustrierten Kunst- und Satirezeitschriften