• Titel: Modus: Prace z historii sztuki / Band 18
 • Urheber: Pajor, Piotr [ Autor/In ] ; Demchuk, Stefaniia [ Autor/In ] ; Getka-Kenig, Mikołaj [ Autor/In ] ; Wójcik, Agata [ Autor/In ] ; Styrna, Natasza [ Autor/In ] ; Betlej, Andrzej [ Autor/In ] ; Dworzak, Agata [ Autor/In ]
 • Erschienen: 2018
 • Erscheinungsverlauf: [Keine Angabe zum Erscheinungsverlauf verfügbar]
 • Enthalten in:
 • Zählung: 18
 • Sprache: Polnisch
 • Beschreibung: Durchsuchbare Volltexte aus den DFG-Projekten Digitalisierung und Erschließung illustrierter Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und Die europäische Perspektive: Digitalisierung und Erschließung ausländischer Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Heidelberg.
 • Inhalt: Modus
  Band 18; 2018
  Umschlag
  Titelblatt
  Spis treści / Table of Contents
  Pajor, Piotr: Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu
  Demchuk, Stefaniia: Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the eucharistic controversy of the early Reformation
  Getka-Kenig, Mikołaj: Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
  Wójcik, Agata: „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”: Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana
  Styrna, Natasza: Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera
  Betlej, Andrzej; Dworzak, Agata: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego
  Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017
  Informacje o Autorach / About the Authors
  Umschlag
 • Medientyp: Zeitschrift
 • Datenquelle: Volltexte aus Illustrierten Kunst- und Satirezeitschriften