• Titel: Folia Historiae Artium / Band 28
  • Urheber: Kalinowski, Lech [ Autor/In ] ; Smorąg Różycka, Małgorzata [ Autor/In ] ; Płonka Bałus, Katarzyna [ Autor/In ] ; Walczak, Marek [ Autor/In ] ; Gadomski, Jerzy [ Autor/In ] ; Fabiański, Marcin [ Autor/In ] ; Gryglewicz, Tomasz [ Autor/In ] ; Grzybowski, Andrzej [ Autor/In ] ; Kalinowski, Lech [ Autor/In ] ; Małkiewiczówna, Helena [ Autor/In ]
  • Erschienen: 1992
  • Erscheinungsverlauf: [Keine Angabe zum Erscheinungsverlauf verfügbar]
  • Enthalten in:
  • Zählung: 28
  • Sprache: Polnisch
  • Beschreibung: Durchsuchbare Volltexte aus den DFG-Projekten Digitalisierung und Erschließung illustrierter Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und Die europäische Perspektive: Digitalisierung und Erschließung ausländischer Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Heidelberg.
  • Inhalt: Folia Historiae Artium<br> Band 28; 1992<br> Titeblatt<br> Spis treści<br> Kalinowski, Lech: Jan Białostocki jako historyk sztuki Band 28<br> Smorąg Różycka, Małgorzata: Miniatury "Ewangeliarza Ławryszewskiego": Zagadnienie stylu Band 28<br> Płonka Bałus, Katarzyna: Francuski posąg kamienny Madonny z Dzieciątkiem z wieku XVI w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Band 28<br> Walczak, Marek: Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Band 28<br> Gadomski, Jerzy: Mistrz Rodziny Marii - krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku Band 28<br> Fabiański, Marcin: The Madonna and Child in Frombork and her Artistic Sources Band 28<br> Gryglewicz, Tomasz: Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku Band 28<br> Recenzje<br> Grzybowski, Andrzej: Roman Michałowski, "Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku", Warsawa 1989: [Rezension] Band 28<br> Kalinowski, Lech; Małkiewiczówna, Helena: Uwagi o średniowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego: Na marginesie pracy Alicji Karłowskiej-Kamzowej, "Witraże i mozaiki" Band 28<br> Maßstab/Farbkeil
  • Medientyp: Zeitschrift
  • Datenquelle: Volltexte aus Illustrierten Kunst- und Satirezeitschriften