• Titel: Folia Historiae Artium / Band 28
 • Urheber: Kalinowski, Lech [ Autor/In ] ; Smorąg Różycka, Małgorzata [ Autor/In ] ; Płonka Bałus, Katarzyna [ Autor/In ] ; Walczak, Marek [ Autor/In ] ; Gadomski, Jerzy [ Autor/In ] ; Fabiański, Marcin [ Autor/In ] ; Gryglewicz, Tomasz [ Autor/In ] ; Grzybowski, Andrzej [ Autor/In ] ; Kalinowski, Lech [ Autor/In ] ; Małkiewiczówna, Helena [ Autor/In ]
 • Erschienen: 1992
 • Erscheinungsverlauf: [Keine Angabe zum Erscheinungsverlauf verfügbar]
 • Enthalten in:
 • Zählung: 28
 • Sprache: Polnisch
 • Beschreibung: Durchsuchbare Volltexte aus den DFG-Projekten Digitalisierung und Erschließung illustrierter Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und Die europäische Perspektive: Digitalisierung und Erschließung ausländischer Kunst- und Satirezeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Heidelberg.
 • Inhalt: Folia Historiae Artium
  Band 28; 1992
  Titeblatt
  Spis treści
  Kalinowski, Lech: Jan Białostocki jako historyk sztuki Band 28
  Smorąg Różycka, Małgorzata: Miniatury "Ewangeliarza Ławryszewskiego": Zagadnienie stylu Band 28
  Płonka Bałus, Katarzyna: Francuski posąg kamienny Madonny z Dzieciątkiem z wieku XVI w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Band 28
  Walczak, Marek: Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Band 28
  Gadomski, Jerzy: Mistrz Rodziny Marii - krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku Band 28
  Fabiański, Marcin: The Madonna and Child in Frombork and her Artistic Sources Band 28
  Gryglewicz, Tomasz: Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku Band 28
  Recenzje
  Grzybowski, Andrzej: Roman Michałowski, "Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku", Warsawa 1989: [Rezension] Band 28
  Kalinowski, Lech; Małkiewiczówna, Helena: Uwagi o średniowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego: Na marginesie pracy Alicji Karłowskiej-Kamzowej, "Witraże i mozaiki" Band 28
  Maßstab/Farbkeil
 • Medientyp: Zeitschrift
 • Datenquelle: Volltexte aus Illustrierten Kunst- und Satirezeitschriften