@proceedings {0-35511786X,
author = { Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu AND Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata AND Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej },
title = { Pamie̜tnik sztuk pie̜knych = Fine arts diary },
isbn = {1730-0215},
keywords = { Zeitschrift , Kunst },
abstract = {Ab nr. 9 als nowa seria bezeichnet},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/0-35511786X/ }
}
Download citation