%0 Generic
%T Ikonografiska studier framlagda vid det Nordiska Symposiet för Ikonografiskt Studium på Julita slott 1970
%A Det Nordiske Symposion for Ikonografiske Studier
%A Karling, Sten Ingvar
%@ 9171920196
%@ 9789171920195
%@ 0083-6761
%K Konferenzschrift
%K Skandinavien
%K Christliche Kunst
%D 1972
%X Mit engl. Zsfassung.
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-223892998/
Download citation