@misc {0-223892998,
author = { Det Nordiske Symposion for Ikonografiske Studier Karling, Sten Ingvar },
title = { Ikonografiska studier framlagda vid det Nordiska Symposiet för Ikonografiskt Studium på Julita slott 1970 },
isbn = {9171920196},
isbn = {9789171920195},
isbn = {0083-6761},
keywords = { Konferenzschrift , Skandinavien , Christliche Kunst },
year = {1972},
abstract = {Mit engl. Zsfassung.},
booktitle = {Kungl[iga] Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens handlingar ; Antikvariska serien ; 26},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/0-223892998/ }
}
Download citation