%0 Book
%T Coś, które nadchodzi architektura XXI wieku = That something on the horizon : architecture of the 21st century
%A Świątkowska, Bogna
%A Fundacja Bẹc Zmiana
%7 1. wyd
%@ 9788362418121
%K Architektur
%K Entwurf
%D 2011
%X Zsfass. in engl. Sprache
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1616586923/
Download citation