Zum Inhalt springen

 1. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław, Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław, Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Uniwersytet Wrocławski

  Dramat - teatr

  Wrocław, Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego Ksie̜garnia Akademicka , 1.2000 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 4. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Towarzystwo Naukowe Wydział Historyczno-Filologiczny

  Roczniki humanistyczne

  Lublin Im Digitalisierungsprozess 6.1656/57(1958) - 34.1986

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg