Zum Inhalt springen

 1. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław : Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław : Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin