Zum Inhalt springen

 1. Brückner, Alexander [ Autor/In ]

  Dzieje je̜zyka polskiego

  We Lwowie, H. Altenberg, (1906)

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław, Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Harasimowicz, Jan ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki; Konferencja "Po obu stronach Baltyku <wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜" ; (Wrocław, Jelina Gora, Karpacz) : 2003.11.25-30>

  Po obu stronach Baltyku : : wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜; [materiały mie̜dzynarodowej konferencji naukowej "Po obu stronach Baltyku: wzajemne relacje mi̜edzy Skandynawia̜ a Europa̜ Środkowa̜", Wrocław, Jelina Gora, Karpacz, 25 - 30 listopada 2003 g.] = On the Opposite sides of the Baltic Sea / [...] [...]

  Wrocław, Wydawnictwo via Nova, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Uniwersytet Wrocławski

  Dramat - teatr

  Wrocław, Kraków : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego Ksie̜garnia Akademicka , 1.2000 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-Historische Klasse; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta; Uniwersytet Wrocławski; Polska Akademia Umieje̜tności, Wydział Filologiczny, Krakau

  Onomastica Slavogermanica

  Stuttgart, Leipzig, Kraków, Wrocław, Berlin [u.a.] : Hirzel Nakładem Polskiej Akademii Umieje̜tności Wyd. Uniw. Wrocławskiego Akad.-Verl , 1.1965 - 21.1994; 22.2002; 23.1998-30 ; damit Erscheinen eingestellt

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg