Zum Inhalt springen

  1. Pitkänen, Mika [ Verfasser ]

    Gotiseringen av Gotlands kyrkor och den gotländska landsbygden

    Fornvännen / utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska Fornminnesföreningen. Ansvarig utg. Bengt Thordeman , 2000

    Enthalten in: Fornvännen / utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska Fornminnesföreningen. Ansvarig utg. Bengt Thordeman

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat