Zum Inhalt springen

 1. Becker, Howard S..

  Art Worlds

  Berkeley; Los Angeles; London : Univ. of California Press, 1982

  Bibliothek der Bundeskunsthalle Bonn

 2. Höger, Hans.; Gette, Paul-Armand.; Ritter, Markus.; Hillmann, Gisela.; Lassus, Bernard.; Abriani, Alberto. ; Rat für Formgebung.

  Lucius Burckhardt : Design = unsichtbar

  Ostfildern : Hatje Cantz, 1995

  Bibliothek der Bundeskunsthalle Bonn