Zum Inhalt springen

 1. Anioł w literaturze i w kulturze / [1]

  Wroclaw: Oficyna Wydawn. ATUT Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2004

  Enthalten in: Anioł w literaturze i w kulturze/pod red. Jolanty Lugowskiej i Jacka Skawińskiego

  UB Heidelberg

 2. Anioł w literaturze i w kulturze / 2

  Wroclaw: Oficyna Wydawn. ATUT Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2005

  Enthalten in: Anioł w literaturze i w kulturze/pod red. Jolanty Lugowskiej i Jacka Skawińskiego

  UB Heidelberg

 3. Anioł w literaturze i w kulturze / 3

  Wrocław: Oficyna Wydawn. ATUT, Wrocławskie Wydawn. Oświatowe, 2006

  Enthalten in: Anioł w literaturze i w kulturze/pod red. Jolanty Lugowskiej i Jacka Skawińskiego

  UB Heidelberg

 4. Kalinowska, Maria; Paprocka-Podlasiak, Bogna ; Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycja̜ Antyczna̜ w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej

  Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans

  Torun : Grado, 2003

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Kozak, Anna [ Autor/In ]; Jakimowicz, Irena [ Autor/In ]; Ziemba, Antoni [ Autor/In ]; Dobrzeniecki, Tadeusz [ Autor/In ]; Jackiewicz, Danuta [ Autor/In ]; Załęski, Krzysztof [ Autor/In ]; Benesz, Hanna [ Autor/In ]; Skubiszewska, Maria [ Autor/In ]; Kalinowski, Konstanty [ Autor/In ]; Kluk, Maria [ Autor/In ]; Michałkowa, Janina [ Autor/In ]; Michałowski, Maciej Piotr [ Autor/In ]

  Bulletin du Musée National de Varsovie / Band 32

  Enthalten in:

  Volltexte aus Illustrierten Kunst- und Satirezeitschriften