Zum Inhalt springen

 1. Brückner, Alexander [ Autor/In ]

  Dzieje je̜zyka polskiego

  We Lwowie, H. Altenberg, (1906)

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Kalinowska, Maria; Paprocka-Podlasiak, Bogna ; Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Tradycja̜ Antyczna̜ w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Literatury Polskiej

  Antyk romantyków - model europejski i wariant polski : rekonesans

  Torun, Grado, 2003

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin