Zum Inhalt springen

 1. Ožďáni, Ondrej

  Dávnoveké zbrane na Slovensku

  Bratislava, Tatran, 1983

  Enthalten in: Dávnoveké umenie Slovenska; 17

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Kolník, Títus

  Staroveká plastika

  Bratislava, Tatran, 1981

  Enthalten in: Dávnoveké umenie Slovenska; 14

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Kolníková, Eva

  Rimske mince na Slovensku

  Bratislava, Tatran, 1980

  Enthalten in: Dávnoveké umenie Slovenska; 10

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg