Zum Inhalt springen

 1. Polskie Towarzystwo Archeologiczne; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; Instytut Historii Kultury Materialnej; Instytut Archeologii i Etnologii, Warschau; Towarzystwo Numizmatyczne, Krakau

  Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

  Warszawa, Wrocław : Wydawn. IAE PAN Tow Nakł. Muzeum i Tow Zakład im. Ossolinskich Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Wydawn. IHKM PAN , 1.1947 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Monumenta archaeologica barbarica

  Warszawa, Kraków : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Secesja , 1.1995 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Chudziak, Wojciech [ Red ]

  Mons Sancti Laurentii

  Toruń 1.2003 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 4. Spotkania Bytomskie

  Wrocław : Inst. Archeologii i Etnologii, Oddz. we Wrocławiu , 1.1993 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Skarby z przeszłości

  Lublin : Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków , 1.1999 -

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 6. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii; Uniwersytet Wrocławski

  Archaeologia silesiae

  Wrocław : Inst. Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego , 1.2002; damit Ersch. eingest

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg