Zum Inhalt springen

  1. Suchocka, Dorota ; Muzeum Narodowe w Poznaniu

    Malarstwo polskie 1766 - 1945

    Poznan : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2005

    Enthalten in: Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu; 8

    Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg