Zum Inhalt springen

 1. Molè, Vojeslav [ Autor/In ]

  Bułgaria

  [Heidelberg], [Universitätsbibliothek Heidelberg], [2016]

  UB Heidelberg , Lizenzfreie Online-Ressourcen

 2. Molè, Vojeslav [ Autor/In ]

  Bosna

  [Heidelberg], [Universitätsbibliothek Heidelberg], [2016]

  UB Heidelberg , Lizenzfreie Online-Ressourcen

 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [ Herausgebende Organisation ]; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [ Herausgebende Organisation ]; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej [ Herausgebende Organisation ]

  Pamie̜tnik sztuk pie̜knych : Polski Instytut Studiów nad Sztuka̜ Świata; Zakład Historii Sztuki Noweczesnej, Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu = Fine arts diary / Polish institute of world art studies; Department of history of modern art, faculty of fine arts, Nicolaus Copernicus University in Toruń

  Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 1.2001 -

  UB Heidelberg

 4. Kudelska, Dorota

  Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne

  Lublin, Tow. Naukowe Katolickiego Uniw. Lubelskiego, 1997

  Enthalten in: Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 73; 73

  UB Heidelberg

 5. Antosik, Wojciech; Kubalska-Sulkiewicz, Krystyna [ Bearbeiter/In ]

  Słownik wiedzy o kulturze

  Warszawa, Wydawn. Arkady, 2009

  UB Heidelberg