Zum Inhalt springen

 1. Hazan, Olga [ Verfasser ]

  Mýtus umeleckého progresu : kritická štúdia štrukturálnej koncepcie v dejinách umenia = The myth of artistic progress : a critical study of a structural concept in art history

  Minulosť v prítomnosti / Nadácia - Centrum Súčasného Umenia, Bratislava. Autor koncepcie a zostavovatel': Ján Bakoš. Zodpovedný red.: Katarína Beňová , 2002

  Enthalten in: Minulosť v prítomnosti / Nadácia - Centrum Súčasného Umenia, Bratislava. Autor koncepcie a zostavovatel': Ján Bakoš. Zodpovedný red.: Katarína Beňová

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Tomčík, Vladimír [ Verfasser ]

  Kappadócke pamätniky smädu po živote

  Výtvarný život / vyd. Slovenská Výtvarna Únia , 1979

  Enthalten in: Výtvarný život / vyd. Slovenská Výtvarna Únia

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Rusinová, Zora [ Verfasser ]

  Serialita a repetícia ako príbuzné aspekty umenia, vedy a života : úvod

  tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela / editori zborníka: Prof. Zora Rusinová, PhD, Mgr. Ján Kralovič, PhD , 2017

  Enthalten in: tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela / editori zborníka: Prof. Zora Rusinová, PhD, Mgr. Ján Kralovič, PhD

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Rusinová, Zora [ Verfasser ]

  Serialita a repetícia v súvislostiach sekvenčného naratívu

  Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela / editori zborníka: Prof. Zora Rusinová, PhD, Mgr. Ján Kralovič, PhD , 2017

  Enthalten in: Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela / editori zborníka: Prof. Zora Rusinová, PhD, Mgr. Ján Kralovič, PhD

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Janovský, Jozef V.; Jiroušek, Alexander

  Košice, mesto mieru - [ Vyd. 1 ]

  Košice : Východoslovenské Vydavatel'stvo, 1990

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Salajová, Ivona [ Sonstige ]; Michníková, Mária; Hižnayová, Alida ; Knižnica Gašpara Fejerpataky Belopotockého [ Sonstige ]

  Slovník výtvarníkov Liptova

  Liptovský Mikuláš, 2001

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat