Zum Inhalt springen

 1. Tatehata, Akira [ Autor/In ] ; Kokuritsu Shinbijutsukan; Kokuritsu-Kokusai-Bijutsukan; Aichi-ken-Bijutsukan

  Avant-garde China : twenty years of chinese contemporary art ; [The National Art center, Tōkyō August 20, 2008 - October 20, 2008, The National Museum of Art, Ōsaka December 9, 2008 - March 22, 2009, Aichi Prefectural Museum of Art April 3, 2009 - May 24, 2009] : "Chūgoku tōdai bijutsu" nijūnen = Abangyarudo Chaina

  Ōsaka : Kokuritsu Kokusai Bijutsukan, 2008

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Watanabe, Shinsuke*1972-* [ Bearbeiter/In ] ; Museo e gallerie nazionali di Capodimonte

  Napoli, la Bellezza e la Corte - Capolavori del Museo di Capodimonte dal rinascimento al barocco : [26 giugno - 26 settembre 2010 The National Museum of Western Art, Tokyo; 9 ottobre - 5 dicembre 2010 The Museum of Kyoto] : Kapodeimonte-Bijutsukan-ten ; runesansu-kara-barokku-made = Napori-kȳutei-to-bi

  Tokyo : National Museum of Western Art, 2010

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle