Zum Inhalt springen

 1. Gumowski, Marian [ Autor/In ]

  Mennica Gdańska

  Gdańsk, PTAiN, 1990

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Ge̜barowicz, Mieczysław [ Autor/In ]

  Szkice z historii sztuki XVII w

  Toruń [u.a.], Państwowe Wydawn. Naukowe, 1966

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Krzywańska, Anna [ Autor/In ]

  Dzierżoniów

  Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Bartnik, Krystyna [ Autor/In ]

  Bystrzyca Kłodzka

  Wrocław [u.a.], Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1992

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Brosig, Alfred [ Autor/In ]

  Plastyka gotycka na Pomorzu

  Toruń, Nakł. Tow. Naukowego w Toruniu, 1930

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin