Zum Inhalt springen

 1. Grodziska, Karolina; Małecki, Jan M. [ Herausgeber/In ]; Grychowski, Michał [ Illustrator/In ]; Krasnowolski, Bogusław ; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  Cracow - the heritage of centuries

  Cracow, Historical Museum of the City of Cracow, 2007

  UB Heidelberg

 2. Ge̜barowicz, Mieczysław [ Autor/In ]

  Szkice z historii sztuki XVII w

  Toruń [u.a.] : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1966

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Gumowski, Marian [ Autor/In ]

  Mennica Gdańska

  Gdańsk : PTAiN, 1990

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Żbikowska-Migoń, Anna

  Czytanie, czytelnictwo, czytelnik

  Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011

  Enthalten in: Acta Universitatis Wratislaviensis; 3281 - Ksia̜żka, Dokument, Informacja;

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg