Zum Inhalt springen

 1. Gumowski, Marian [ Autor/In ]

  Mennica Gdańska

  Gdańsk : PTAiN, 1990

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Żbikowska-Migoń, Anna

  Czytanie, czytelnictwo, czytelnik

  Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2011

  Enthalten in: Acta Universitatis Wratislaviensis; 3281 - Ksia̜żka, Dokument, Informacja;

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Bieniarzówna, Janina [ Sonstige ]

  Dzieje Krakowa

  Kraków : Wydawn. Literackie

  Kubikat

 4. Omilanowska, Małgorzata [ Herausgeber/In ]; Pusback, Birte; Störtkuhl, Beate [ Herausgeber/In ]

  Stadtfluchten : = Ucieczki z miasta

  Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2011

  Enthalten in: Das gemeinsame Kulturerbe 7; 7

  UB Heidelberg

 5. Starzyński, Marcin [ Herausgeber/In ]; Tabor, Dariusz [ Herausgeber/In ]

  Dzieje i kultura cystersów w Polsce

  Kraków, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2016-

  UB Heidelberg

 6. Bartnik, Krystyna [ Autor/In ]

  Bystrzyca Kłodzka

  Wrocław [u.a.] : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1992

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 7. Długoborski, Wacław [ Hrsg ] ; Śląski Instytut Naukowy

  Bytom : Zarys rozwoju miasta

  Warszawa [u.a.] : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1979

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 8. Brosig, Alfred [ Autor/In ]

  Plastyka gotycka na Pomorzu

  Toruń : Nakł. Tow. Naukowego w Toruniu, 1930

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin