Zum Inhalt springen

 1. Derwich, Marek

  Klasztory i mnisi

  Wrocław: Wydawn. Dolnośla̜skie, 2004

  Enthalten in: A to Polska właśnie

  UB Heidelberg

 2. Grodziska, Karolina; Małecki, Jan M. [ Herausgeber/In ]; Grychowski, Michał [ Illustrator/In ]; Krasnowolski, Bogusław ; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

  Cracow - the heritage of centuries

  Cracow: Historical Museum of the City of Cracow, 2007

  UB Heidelberg

 3. Wrzesiński, Wojciech [ Bearbeiter/In ]

  Dolny Śla̜sk : monografia historyczna

  Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

  Enthalten in: Uniwersytet Wrocławski: Acta Universitatis Wratislaviensis

  UB Heidelberg

 4. Ge̜barowicz, Mieczysław [ Autor/In ]

  Szkice z historii sztuki XVII w

  Toruń [u.a.] : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1966

  Enthalten in: ;

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Gumowski, Marian [ Autor/In ]

  Mennica Gdańska

  Gdańsk : PTAiN, 1990

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin