Zum Inhalt springen

 1. Wojciechowska, Barbara [ Verfasser ]

  "K.P." (Komitet Paryska)

  1915-1939 / praca zbiorowa pod red. Aleksandra Wojciechowskiego , 1974

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Mazurek, Maciej [ Verfasser ]

  Władza i sztuka : skomplikowane relacje

  Sztuka w kręgu władzy / Oddział Toruński SHS. Pod red. Elżbiety Pileckiej i Katarzyny Kluczwajd , 2009

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Ryszkiewicz, Andrzej [ Autor/In ]

  Szekspir w plaatyce polskiej

  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich wydawn., 1965

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin