Zum Inhalt springen

  1. Trotzig, Gustaf

    Arkeologins fotografier : Några milstolpar

    Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, [2018]

    Enthalten in: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien handlingar; 56 - Antikvariska serien;

    Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg