Zum Inhalt springen

 1. Tříska, Karel [ Verfasser ]

  František Antonín hrabě Špork

  v Praze : Společnost přátel starcžitností čsl., 1938

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Chytil, Karel [ Verfasser ]

  O Junkerech pražských

  Praha, 1903

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Birnbaum, Vojtěch [ Verfasser ]

  Ravennská architektura

  v Praze : Nákladem Ceské Akademie Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Uměni

  Enthalten in:

  Kubikat