Zum Inhalt springen

  1. Paszkiewicz, Borys

    Brakteaty : pieniądz średniowiecznych Prus

    Wrocław : Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2009

    Enthalten in: Złota seria Uniwersytetu Wrocławskiego; 3 - Acta Universitatis Wratislaviensis; 3124

    Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg