Zum Inhalt springen

 1. Curman, Sigurd; Roosval, Johnny ; Schweden, Riksantikvarieämbetet; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

  Sveriges kyrkor : konsthistoriskt inventarium

  Stockholm, 1912-

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 2. Lagerlöf, Erland [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Levide kyrka : Fardhems ting, Gotland

  Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1996

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Lindahl, Göran [ Autor/In ] ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien [ Herausgebendes Organ ]; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 9. ett samtal om domkyrkan

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2016

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Stolt, Bengt [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet [ Herausgebendes Organ ]

  Vamlingbo kyrka : Hoburgs ting, Gotland

  [Stockholm] : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, [2015]

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Tuulse, Armin [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Kyrkor i Blekinge : en konsthistorisk översikt

  Stockholm : Generalstabens Litografiska Anstalts Förl., 1961

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 6. Olsson, Martin [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Kalmar gamla stads kyrkor : 1. Storkyrkan

  Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1974

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 7. Lagerlöf, Erland [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Lau kyrka : Burs ting

  Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1975

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 8. Bohrn, Erik [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Helge Ands ruin och Hospitalet : Visby

  Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1981

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle