Zum Inhalt springen

 1. Chropovský, Bohuslav

  Krása Slovienskeho šperku

  Bratislava : Pallas, 1978

  Enthalten in: Dávnoveké umenie Slovenska; 4

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Habovštiak, Alojz

  Stredoveká dedina na Slovensku

  Bratislava : Vyd. Obzor, 1985

  Enthalten in: Fontes Archeologického Ústavu Slovenského Národného Múzea v Bratislave, Instituti Archaeologici Musei Nationalis Slovaci, Bratislava; 7

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Mešt̕an, Pavol; Krivošová, Jana; Kissová, Darina

  Architektúra synagóg na Slovensku

  Bratislava, SNM Múzeum Židovskej Kultúry, 2002

  Enthalten in: Edícia Judaica Slovaca 54; 54

  UB Heidelberg

 4. Slovensko-Pol'ská Komisia Humanitných Vied

  Historia Scepusii

  Bratislava, Katedra Slovenských Dejín UK FiF [u.a.], 20XX

  UB Heidelberg