Zum Inhalt springen

 1. Krok

  Praha 1.2001 -

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Jan, Libor

  Vznik zemského soudu a správa stredoveké Moravy

  Brno, Masarykova Univ. [u.a.], 2000

  Enthalten in: Kniznice Matice Moravské; 6 - Opera Universitatis Masarykianae, Facultas Philosophica; 334 - [Paginae historiae mediaevalis 2] Paginae historiae mediaevalis. Series II, Historica; 1

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Galuška, Luděk [ Hrsg ] ; Archeologický ústav, Brünn; Internationale Wissenschaftliche Konferenz "Großmähren zwischen West und Ost <1999, Uherské Hradiště>

  Velká Morava mezi východem a západem : sborník příspěvk°u z mezinárodní vědecké konference ; Uherské Hradiště, Staré Město 28.9. - 1.10.1999 = Großmähren zwischen West und Ost

  Brno, Archäologisches Inst. der Akad. der Wiss. der Tschechischen Republik, 2001

  Enthalten in: Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno; 17

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg