Zum Inhalt springen

  1. Štrumej, Lara [ Verfasser ]

    "Arhiv je v fotografiji, preden je fotografija v arhivu" ali kako arhiv determinira pomen fotografije : = "The archive is in the photograph before the photograph is in the archive" or how the archive can be considered to determine photographic meaning

    Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1998

    Enthalten in:

    Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat