Zum Inhalt springen

 1. Bonin, Zdenka [ Verfasser ]

  Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2016

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Bonin, Zdenka [ Verfasser ]

  The financial operations of urban and rural confraternities in the Koper area as revealed by reports from church and state officials between the 16th and 18th centuries : = Gestione del denaro nelle confraternite urbane e rurali di Capodistria alla luce dei resoconti di ufficiali della chiesa e dello stato tra il '500 e il '700 = Denarno poslovanje koprskih mestnih in podeželskih bratovščin v luči poročil cerkvenih in državnih uradnikov med 16. in 18. stoletjem

  Annales / izdajatelja Zgodovinsko Društvo za Južno Primorsko. Series historia et sociologia , 2011

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Kubikat