Zum Inhalt springen

 1. Stele, France [ Verfasser ]

  Slikarstvo v Sloveniji v XVI. in XVII. stoletju

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1965

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 2. Zabel, Igor [ Verfasser ]

  Manifesta 3 : poročilo = Manifesta 3 : report

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2000

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 3. Quinzi, Alessandro [ Verfasser ]

  Umetniška naročila Andreja grofa Porcie v Gorici

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2008

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Pahor, Daša [ Verfasser ]

  Grafične predloge za nekatere elemente v gorenjski arhitekturi 17. stoletja

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2005

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 5. Resman, Blaž [ Verfasser ]

  Zadnja večerja in tista pred njo

  Umetnostna kronika / Umetnostnozgodovinski Inštitut ZRC SAZU , 2007

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat