Zum Inhalt springen

 1. Knez, Darko [ Verfasser ]

  Rožni venec

  Predmet kot reprezentanca / Narodni muzej Slovenija, Ljubljana. Urednica: Maja Lozar Štamcar , 2009

  Enthalten in: Predmet kot reprezentanca / Narodni muzej Slovenija, Ljubljana. Urednica: Maja Lozar Štamcar

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Koropec, Jože [ Verfasser ]

  Srednjeveški Vurberk

  Časopis za zgodovino in narodopisje / izd. Univerza v Mariboru Zgodovinsko Društvo v Mariboru , 1968

  Enthalten in: Časopis za zgodovino in narodopisje / izd. Univerza v Mariboru Zgodovinsko Društvo v Mariboru

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Zadnikar, Marijan [ Verfasser ]

  Stična in cistercijanska romanika

  Varstvo spomenikov / Zavod Republike Slovenije za Varstvo Naravne in Kulturne Dediščine , 1966

  Enthalten in: Varstvo spomenikov / Zavod Republike Slovenije za Varstvo Naravne in Kulturne Dediščine

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Žerovc, Beti [ Verfasser ]

  Savani na Prvi razstavi slovenskih umetnikov v Trstu leta 1907

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2009

  Enthalten in: Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Vignjević, Tomislav [ Verfasser ]

  Upodobitve treh redov v času okoli leta 1500 : primer prepletenosti likovnih upodobitev in družbene stvarnosti = Depictions of the three orders around 1500 : an example of the blending of art and social reality

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1999

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 6. Mastnak, Metoda [ Verfasser ]

  Terminološka oznaka sestavnih delov fleuronniranih inicial zgodnjega 14. stoletja : = Terminological designation of the component parts of fleuronné initials from the early 14th century

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1997

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 7. Bratož, Rajko [ Verfasser ]

  Začetki meništva in njegove oblike v antiki in zgodnjem srednjem veku

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2012

  Enthalten in: Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 8. Žvanut, Katja [ Verfasser ]

  Umetnostna produkcija med antiko in visokim srednjim vekom in problem njenega vrednotenja : = Art between antiquity and the high middle ages, and the problem of its evaluation

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1999

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 9. Marri, Franca [ Verfasser ]

  Prva likovna raztava v Gorici : = The first art exhibition in Gorizia

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1999

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 10. Tavano, Sergio [ Verfasser ]

  Gorizia per sé e per Aquileia

  Goriški letnik / Goriški Muzej , 2004

  Enthalten in: Goriški letnik / Goriški Muzej

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Kubikat

 11. Mohar, Katarina [ Verfasser ]

  Arhitekt : preteklost in sedanjost poklica ; "Der Architekt. Geschichte und Gegenwart eines Berufstandes", Arhitekturni muzej Tehnične univerze München v Pinakoteki moderne (Architekturmuseum der Technischen Universität München in der Pinakothek der Moderne), 27.9.2012 - 3.2.2013

  Umetnostna kronika / Umetnostnozgodovinski Inštitut ZRC SAZU , 2013

  Enthalten in: Umetnostna kronika / Umetnostnozgodovinski Inštitut ZRC SAZU

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 12. Vodnik, Alenka [ Verfasser ]

  Ob novoodkriti poslikavi v podružnični cerkvi sv. Kancijana na Vrzdencu

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2007

  Enthalten in: Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 13. Žerovc, Beti [ Verfasser ]

  Kurator - kritična in historična analiza

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2007

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 14. Velkovrh Bukilica, Vesna [ Verfasser ]

  Opomba k prizoru sv. Janez Evangelist blagoslavlja kelih s strupom v cerkvi sv. Janeza v Bohinju : = Notes on the depiction of St John the Evangelist blessing the Chalice with Poison frim St. John's in Bohinj

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1999

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat