Zum Inhalt springen

 1. Lampič, Primož [ Verfasser ]

  Nadrealizem v slovenski fotografiji pred 2. svetovno vojno

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2006

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Ciglenečki, Marjeta [ Verfasser ]

  Fotografija na Slovenskem : stanje raziskav

  Umetnostna kronika / Umetnostnozgodovinski Inštitut ZRC SAZU , 2009

  Enthalten in: Umetnostna kronika / Umetnostnozgodovinski Inštitut ZRC SAZU

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Štrumej, Lara [ Verfasser ]

  "Arhiv je v fotografiji, preden je fotografija v arhivu" ali kako arhiv determinira pomen fotografije : = "The archive is in the photograph before the photograph is in the archive" or how the archive can be considered to determine photographic meaning

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 1998

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 4. Lampič, Primož [ Verfasser ]

  Mariborski krog : dejstva, interpretacije in nekatere smeri morebitnih nadaljnjih raziskav

  Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta , 2016

  Enthalten in: Acta historiae artis Slovenica / Znanstvenoraziskovalni Center ; Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti ; Umetnostnozgodovinski Inštitut Franceta Steleta

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Maček, Zala [ Verfasser ]

  Razvoj slovenske fotografske terminologije na primeru slovarja Nemško-slovenska fotografska terminologija Lea Novaka : = Entwicklung slowenischer Terminologie der Fotografie am Beispiel des Wörterbuches Deutsch-slowenische Terminologie der Fotografie von Leo Novak

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2011

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 6. Pisani, Linda [ Verfasser ]

  Appunti su Agnolo di Polo : = Prispevki k Agnolu di Polo

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2004

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 7. Borić, Laris [ Verfasser ]

  Another sculptural work by Niccolò di Giovanni Fiorentino in Zahar

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2006

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 8. Ciglenečki, Marjeta [ Verfasser ]

  Fotografije Alojza Kasimira

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2005

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 9. Štefanac, Samo [ Verfasser ]

  Orebiška Maddona Nikolaja Florentinca in vprašanje njene prvotne funkcije

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2005

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 10. Tulić, Damir [ Verfasser ]

  A tabernacle by Giovanni Bonazza in Fažana, Istria

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2007

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 11. Zgonik, Nadja [ Verfasser ]

  Tržaški slikar Gino Parin v ljubljanski zbirki

  Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani , 2007

  Enthalten in: Zbornik za umetnostno zgodovino / izd. Umetnostno Zgodovinsko Društvo v Ljubljani

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat