Zum Inhalt springen

  1. Wojciechowski, Jerzy [ Sonstige ]; Maciejewski, Zbysław Marek [ Sonstige ] ; Galeria aTAK [ Sonstige ]

    Zbysław Marek Maciejewski : autoportret, niecierpliwość, ekstaza ; twórczość z pierwszej połowy lat 70. XX wieku (i nieco wcześniejsze prace) ; Galeria aTAK, Warszawa, 18 III - 21 V 2011 = Zbysław Marek Maciejewski : self-portrait, impatience, ecstasy ; works from the first half of 1970s (and some earlier pieces)

    Warszawa : Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej z funduszu Krzysztofa Musiała, 2011

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat