Zum Inhalt springen

  1. Dufek, Antonín ; Moravská galerie v Brně; Výstava V Plném Spektru. Fotografie 1900 - 1950 ze Sbírky Moravské Galerie v Brně; Výstava L̕Étude d'après Nature. Fotografie a Umění v 19. Století

    V plném spektru : [publikace vychází k 50. výročí založení fotografické sbírky Moravské galerie v Brně u příležitosti výstav V plném spektru. Fotografie 1900 - 1950 ze Sbírky Moravské Galerie v Brně, L̕étude d̕après Nature. Fotografie a Umění v 19. Století a Element F. Fotografie a Umění Druhé Poloviny 20. Století, konaných v Moravské galerii v Brně v letech 2011 a 2012]

    Praha: Kant, 2011

    SLUB Dresden