Zum Inhalt springen

 1. Fabiani, Bożena [ Verfasser ]

  Habit królewny : portret Wazówny 1651

  Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie / Muzeum Narodowe , 1972

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 2. Obidzińska-Waniewska, Janina [ Verfasser ]

  Portrety Kretkowskich

  Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie / Muzeum Narodowe , 1988

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 3. Dobrzeniecki, Tadeusz [ Verfasser ]

  Średniowieczny portret w sakralnej sztuce polskiej

  Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie / Muzeum Narodowe , 1969

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 4. Fryś-Pietraszkowa, Ewa [ Verfasser ]

  Wawrzyniec Dudziewicz, nauczyciel i garnarz

  Polska sztuka ludowa / Państwowy Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk , 1977

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat