Zum Inhalt springen

 1. Tschudi-Madsen, Stephan [ Verfasser ]

  Henrik Bull

  Oslo u.a. : Univ.-Forl., 1983

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Glahn, Henrik [ Verfasser ]

  Tysk Barok-Cembalo og Fransk Rokoko-Harpe

  Årbok / Kunstindustrimuseet i Oslo / Kunstindustrimuseet , 1958

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 3. Fett, Harry [ Verfasser ]

  Til Thor Kielland

  Årbok / Kunstindustrimuseet i Oslo / Kunstindustrimuseet , 1958

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 4. Larsen, Brage Irgens [ Verfasser ]

  Sigurd Favnesbane på normannerrelieff i Syd-Italia?

  Årbok / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring , 1954

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Sinding-Larsen, Egil [ Verfasser ]

  Wilhelm Swensen 1894 - 1966

  Årbok / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring , 1967

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Alsvik, Henning [ Verfasser ]

  Portrettene av brødrene Hammer

  Årbok / Kunstindustrimuseet i Oslo / Kunstindustrimuseet , 1969

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 7. Fischer, Gerhard [ Verfasser ]

  Domkirken i Stavanger

  1964

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 8. Achen, Henrik von [ Verfasser ]

  Christian den 4.s fromhet - personlighet og propaganda

  Årbok / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring / Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring , 1988

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 9. Wiese Rygge, Elizabeth [ Verfasser ]

  Et nordisk fyrsteportrett fra renessansen

  Årbok / Kunstindustrimuseet i Oslo / Kunstindustrimuseet , 1969

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat