Zum Inhalt springen

 1. Parma, Christian [ Sonstige ]; Grunwald-Kopeć, Renata [ Sonstige ]

  UNESCO treasures : = Skarby UNESCO

  Marki : Parma, 2010

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Saysse-Tobiczyk, Kazimierz [ Verfasser ]

  Kraków

  Warszawa : Wydawnictwo Polonia, 1961

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Truchim, Stefan; Gumowski, Marjana

  Atlas do historji kultury i sztuki

  Poznań : Nakład. Spółki Pedagogicznej Tow. Akc. [u.a.], 1926

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Składanowski, Stanisław [ Fotograf/In ]

  Pomorskie

  Olszanica, Bosz, 2006

  UB Heidelberg